top of page

VIE FINANCE

A.E.P.E.Y S.A.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. jest firmą inwestycyjną założoną w 2011 roku, z siedzibą w Atenach, autoryzowana i regulowana przez Grecką Komisję Rynku Kapitałowego (HCMC) pod numerem licencji
4/792 /20.7.2017.

 

About EN

O FIRMIE
VIE FINANCE

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A działa pod marką Fortissio (https://www.fortissio.com) Zgodnie z posiadaną licencją może świadczyć następujące usługi inwestycyjne:

a) Usługi i działalność inwestycyjna

(i) Przyjmowanie i przekazywanie zleceń, polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu w imieniu klientów zleceń dotyczących transakcji na instrumentach finansowych.

(ii) Wykonywanie zleceń w imieniu klientów, polegające na działaniu w celu zawarcia umów kupna lub sprzedaży jednego lub większej liczby instrumentów finansowych w imieniu klientów.

b) Usługi pomocnicze

(i) Zabezpieczanie i administrowanie instrumentami finansowymi w imieniu klientów, w tym świadczenie usług powierniczych i świadczenie usług powiązanych, takich jak zarządzanie środkami pieniężnymi lub zabezpieczeniami.

(ii) Świadczenie usług wymiany walut, jeżeli są one powiązane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

Niezbędnym warunkiem świadczenia usług inwestycyjnych na wysokim poziomie ze strony spółki jest posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej, dużego doświadczenia oraz odpowiednich certyfikatów. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami art. 2 par. 2 decyzji 4/461 / 24.01.2008 HCMC oraz ze względu na adekwatność organizacyjną i przejrzystość, firma notyfikuje certyfikowaną kadrę kierowniczą i stażystów.

Regulation EN

REGULACJE

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A jest zarejestrowana zgodnie z greckim prawem spółek zarejestrowanym w GEMI 122000301000 i działa pod marką Fortissio (www.fortissio.com) VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A jest autoryzowana i regulowana przez Grecką Komisję Rynku Kapitałowego (HCMC), na podstawie licencji nr. 4/792/20.7.2017.2.

VieFinance posiada oddział w Niemczech o numerze identyfikacyjnym 157432 w rejestrze BaFin.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A jest powszechnie uznawana za przejrzystość biznesową i szanowana za zaangażowanie w etykę biznesową. Ponadto VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) Unii Europejskiej. MiFID II zapewnia zharmonizowane środowisko regulacyjne dla usług inwestycyjnych w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Głównym celem dyrektywy MiFID II jest zwiększenie przejrzystości finansowej, zwiększenie konkurencji i zapewnienie większej ochrony konsumentów w zakresie usług inwestycyjnych.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A jest członkiem Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów (GF).

Celem GF jest zabezpieczenie roszczeń klientów objętych gwarancją wobec członków GF poprzez wypłatę odszkodowania, jeśli spełnione są niezbędne warunki wstępne. Wszyscy nieprofesjonalni inwestorzy-klienci członka GF, którzy są objęci GF w zakresie roszczeń wobec takiego członka, wynikających z usług świadczonych przez członka, mogą ubiegać się o rekompensatę.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A jest zobowiązana do ujawniania informacji dotyczących jej kapitału, ryzyka, na które narażona jest Spółka, a także do promowania dyscypliny rynkowej.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A prowadzi swoją działalność zgodnie z wysokimi standardami finansowymi określonymi przez organy regulacyjne, przestrzega standardów regulacyjnych europejskich organów finansowych i przestrzega precyzyjnych procedur należytej staranności i praktyk handlowych. Jako regulowana firma inwestycyjna, klienci mają pewność, że VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. konsekwentnie spełnia najsurowsze standardy stabilności finansowej i właściwego obchodzenia się z funduszami klientów.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. jest fizycznie obecna w Grecji, gdzie znajduje się siedziba główna, oraz w Niemczech, gdzie działa oddział. Ponadto VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A jest upoważniony do świadczenia usług transgranicznych w różnych krajach: Hiszpania, Szwecja, Czechy, Polska, Włochy, Austria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Liechtenstein, Norwegia, Islandia.

REGULOWANA FIRMA INWESTYCYJNA

Contact EN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

NASZ ADRES

Phone: +302106149555

Fax: +302106149544

Adres: 4,28th Octovriou street, Maroussi 15124,
Ateny, Grecja

info@viefinance.eu

backoffice@viefinance.eu

compliance@viefinance.eu

career@viefinance.eu

www.fortissio.com

W przypadku pytań ogólnych prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego:

Success! Message received.

Wyłączenie odpowiedzialności i ostrzeżenie o ryzyku

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. jest zarejestrowaną grecką firmą inwestycyjną, autoryzowaną i licencjonowaną przez Grecką Komisję Rynku Kapitałowego (www.hcmc.gr), z numerem licencji 4/792/20.7.2017 oraz z oddziałem w Niemczech o numerze identyfikacyjnym 157432 zgodnie z BaFin. "Kontrakty na różnice kursowe" (CFD) to złożone produkty finansowe, które są przedmiotem handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej i wiążą się z wysokim poziomem ryzyka, co może skutkować utratą zainwestowanego kapitału. W rezultacie kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów i należy upewnić się, że rozumie się związane z nimi ryzyko i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady finansowej. Nie należy ryzykować więcej niż jest się gotowym stracić. Dotychczasowe wyniki kontraktów CFD nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Przyszłe prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Vie Finance A.E.P.E.Y S.A. prowadzi markę Fortissio (www.fortissio.com).

bottom of page